Tobias Judin

Tobias Judin har jobbet i Datatilsynet i fem og et halvt år og leder i dag tilsynets internasjonale seksjon.

Han har fagansvar for grenseoverskridende saksbehandling og overføring av personopplysninger til tredjeland. Dessuten representerer han Norge i Personvernrådet (EDPB).

Tobias er jurist, sinolog og snart teknolog av utdanning.har vært direktør i Datatilsynet siden august 2010. Han har vært særlig opptatt av hvordan personvern og teknologi kan spille sammen, og er glad for at vi nå har fått på plass et helt nytt personvernregelverk.