Digitale identiteter og personvern

Digitale identiteter er tema for årets siste medlemsmøte i Personvernombudene. Når tredjepart står for autentiseringen, er det fortsatt den behandlingsansvarlige som skal sørge for personvern og informasjonssikkerhet.

Hans Gunnar Hagelin og Oddhild Aasberg i Digdir vil snakke om personvern og tilgangsstyring i AltInn, og om arbeidet med å utvikle nye, digitale ID-tjenester på europeisk plan. Det er virksomhetens ledelse som er ansvarlig for at korrekt tilgangsstyring gis. Mange er ikke klar over mulighetene til å tildele brukerroller i AltInn.

Hagelin er jurist og har ansvar for tillitstjenester og bistår innenfor digitale postkasser, meldingsutveksling og registerforvaltning. Aasberg er jurist og medlem av personvernkommisjonen som avga sin rapport i september 2022.

Oddhild Aasberg
Hans Gunnar Hagelin

Program for medlemsmøtet mandag 4. desember 2023 (i Teams):

13.00 – 13.05 Velkommen
13.05 Hans Gunnar Hagelin og Oddhild Aasberg, Digitaliseringsdirektoratet: 
Hvem er du på nett? En presentasjon om personvern, tilgangsstyring og europeisk elektronisk ID (eID)
13.45 Beinstrekk
13.55 Anna S. J. Testanière Overskott, personvernmanager i Vipps MobilePay:
Hvordan forenkler vi hverdagen for mennesker samtidig som vi styrker personvernet?
14.25 Rafal Yeisen, personvernombud i Helse Stavanger: 
Anonymisering er ikke nok. Nytt fra den første europeiske konferansen om persondata i helsesektoren.
15.00 Slutt

Møtet er åpent for alle medlemmer i Foreningen Personvernombudene. Vil du bli medlem? Klikk her.