Personvernets Dag 2021

Personvernombudets viktige rolle i organisasjonen er hovedtemaet på foreningens første (online) medlemsmøte 28. januar kl 18 – 19. Meld deg på her (via LinkedIn).

Personvernombudet finnes ute hos de behandlingsansvarlige og bidrar i arbeidet med et sterkere og bedre personvern. Samtidig er rollen spesiell og kan være både spennende og utfordrende. Monika Wendleby taler om dette ut fra fire fokus:

  • Fokus på de registrerte: GDPR styrker individers rett til integritet, hvilket gjør dem viktige for personvernombudet å ha oppmerksomhet på. Hvordan kan personvernarbeidet styrke de registrertes rettigheter
  • Personvernombudets rolle i forhold til ledelsen – hvem skal gjøre hva?
  • Hvordan kan du arbeide risikobasert med kontroller?
  • Hvordan nå frem til ledelsen og medarbeiderne i organisasjonen?

Les mer om medlemsmøtet, hvor andre talere er Bjørn Erik Thon og Ove Skåra (Datatilsynet). Meld deg inn i Foreningen Personvernombudene.

Medlemsmøte 28. januar 2021 online kl 18 – 19

Bli med på foreningens første medlemsmøte, på Personvernets Dag. Møtet er åpent for nye og eksisterende medlemmer. Deltakelse er gratis og du melder deg på arrangementet via LinkedIn. Du mottar en lenke til Teams-møtet nærmere starttidspunktet. Vi håper du benytter anledningen til å melde deg inn i foreningen (og motta invitasjoner til fremtidige medlemsmøter).

Bjørn Erik Thon: Personvernarbeidet i 2021

  • Hvor står personvernet ved inngangen til et nytt år?
  • Hva er de viktigste utviklingstrekkene og hvor ligger de store truslene?

Disse to viktige spørsmålene svarer Bjørn Erik Thon på i dette foredraget. Det har aldri vært større oppmerksom om personvern enn i 2020. Det skyldes dels at Datatilsynet har behandlet flere store saker der vi har ilagt store overtredelsesgebyrer, og dels at koronaen viste for alle hvor viktig personvern er.

Smittestopp, digital hjemmeskole og masseutsendelse av sms-meldinger er tre eksempler som illustrerer at personvern nå er en del av alles hverdag.

Ove Skåra: Hvor trykker skoen? Resultater fra personvernombudsundersøkelsen 2020/21

Ove Skåra avslører noen hovedfunn fra spørreundersøkelsen som Opinion AS sendte ut på vegne av Datatilsynet i desember 2020. 

I alt 632 personvernombud svarte på Datatilsynets spørsmål om hvordan vi som er personvernombud opplever vår arbeidshverdag og rammebetingelser, to og et halvt år etter at personvern­forordningen trådte i kraft. Dette sett både i relasjonen til behandlingsansvarlig, men også når det gjelder kontakten med Datatilsynet.

Monika Wendleby: Personvernombudene er sentrale i personvernforordningen (GDPR)

De finnes ute hos de behandlingsansvarlige og bidrar i arbeidet med et sterkere og bedre personvern. Samtidig er rollen som personvernombud spesiell og kan være både spennende og utfordrende. Under presentasjonen snakker Monika Wendleby om dette ut ifra fire fokus:

  • Fokus på de registrerte: GDPR styrker individers rett til integritet, hvilket gjør dem viktige for personvernombudet å ha oppmerksomhet på. Hvordan kan personvernarbeidet styrke de registrertes rettigheter?
  • Personvernombudets rolle i forhold til ledelsen – hvem skal gjøre hva?
  • Hvordan kan du arbeide risikobasert med kontroller?
  • Hvordan nå frem til ledelsen og medarbeiderne i organisasjonen?