En atferdsnorm bygger tillit hos de registrerte

En atferdsnorm betyr at en bransje eller organisasjon blir akkreditert til å utføre egenkontroll i etterlevelsen av personvernforordningen. Den er også et viktig signal til de registrerte om at en organisasjon følger god praksis i behandlingen av deres personopplysninger.

På sommeravslutningen 24. juni vil Sebastian Forbes fra Datatilsynet fortelle om kravene til å få en atferdsnorm godkjent. Les mer om hvilke muligheter en atferdsnorm gir på Datatilsynets nettsider. På samlingen får du mulighet til å stille spørsmål – eller gi kommentarer – til Datatilsynets eksperter. Du kan velge å delta fysisk eller digitalt, men vi ønsker at du melder deg på arrangementet.

Etter at selve møtet er ferdig håper vi at du også har lyst, tid og anledning til å bli med på et uformelt samvær før du drar hjem. Sett derfor gjerne av deler av ettermiddagen også.

Det er plass til maks 140 deltakere i auditoriet, så vær raskt ute om du vil sikre deg plass. Det er sendt ut e-post til medlemmenes e-postadresse med lenke for påmelding. Påmeldingsfrist er 23. juni 2024 klokken 15.00.

Sebastian Forbes, internasjonal seksjon, Datatilsynet

Program for medlemsmøtet mandag 24. juni 2024 kl 11.30 – 15.30 (og etterpå)

11.30-11.55: Fremmøte, registrering. Lett bevertning og «mingling» for deg som møter opp fysisk.
12.00-12.05: Velkommen v/styreleder Nils G. Indahl og litt praktisk informasjon v/personvernombudskoordinator Ove Skåra i Datatilsynet.
12.05-12.30: Info fra styret i PVO-foreningen. Styreinstruks og årshjul mv, v/styreleder Nils G. Indahl
12.30-12.40: Datatilsynets direktør Line Coll innleder til det faglige programmet
12.40-13:00: Hva mener folk flest om personvern? Vi presenterer spennende resultater fra Datatilsynets ferske personvernundersøkelse v/Helle Jacobsen, seksjon utredning, analyse og politikk
13:00-13.20: Å bygge tillit: Om veien til å få godkjent atferdsnormer og sertifisering v/Sebastian Forbes, internasjonal seksjon

13.20-13.50: Pause

13.50-14.10: Er virksomhetens digitale grunnmur rustet til å ta i bruk språkmodeller? Erfaringer fra sandkasseprosjektet NTNU og M365 Copilot v/Eirik Gulbrandsen, seksjon teknologi, sikkerhet og tilsyn
14.10-14.50: Noen utvalgte sikkerhetstemaer – erfaringer fra tilsyn og behandling av avvik. Presentasjonene ledes av Kristine Stenbro, seksjon teknologi, sikkerhet og tilsyn. Andre deltakere er Camilla Nervik (seksjon offentlig) og Eirik Gulbrandsen.
– Internkontroll, styringssystemer og tilgangskontroll
– Tofaktor-/multifaktorautentisering – innebærer det nå alltid en sterk autentisering? Og hva er alternativene?
– Hvordan finne fram i veiledningsjungelen? Samarbeidsprosjektet «Felles sikkerhet i forvaltningen» 
14.50-15.05: Pause (Datatilsynet rigger seg for spørrerunden)
15.05-15.30: Du spør – Datatilsynet svarer v/ledelse og medarbeidere i Datatilsynet. Her har du muligheten til komme med både spørsmål og kommentarer til ledere og fagpersoner i Datatilsynet. Spørsmål kan sendes inn på forhånd til anette.engum@pvo.no eller du kan ta ordet direkte i møtet. 
15.30: Avslutning.

De av oss som har tid og anledning forsetter samværet på Barcode Street Food like ved, for egen tid og regning.

Møtet er åpent for alle medlemmer i Foreningen Personvernombudene. Vil du bli medlem? Klikk her.