Når AI står for rekrutteringen

Kan bedriften bruke kunstig intelligens (AI) til å sile i bunken med jobbsøknader og velge ut hvem som skal komme på intervju? Liv Minde og Ole Martin Moe tar for seg AI i arbeidslivet på Personvernombudenes medlemsmøte 8. april.

Advokatfullmektig Ole Martin Moe og senioradvokat Liv Minde, Deloitte, gir et overblikk ocer muligheter og fallgruver ved bruk av AI i arbeidslivet.

Moe er senior manager og advokat i Deloitte Advokatfirma og er tilknyttet firmaets arbeidsrettsavdeling. Han bistår både offentlig og privat sektor med rådgivning innenfor personvern og teknologi.

Liv Minde og Ole Martin Moe, Deloitte

Minde har spisskompetanse innen arbeidsrett. Hun bistår norske og internasjonale virksomheter blant annet med juridiske utredninger, transaksjoner, varslingssaker, personaloppfølging, forflytning av arbeidstakere over landegrenser, virksomhetsoverdragelser, nedbemanningsprosesser og tvisteløsninger/prosedyre.

På medlemsmøtet 8. april vil flere foredragsholdere diskutere vi hva AI betyr for norske organisasjoner. Drenusha Suka er seniorkonsulent hos Knowit Cybersecurity and Law (KCL) og gir deg oversikt over den nyeste utviklingen, samt noen spådommer for tiden fremover.

Siri Granerød er informasjonsarkitekt hos Bouvet og arbeider med kunder som ønsker å ta i bruk kraftfulle AI-verktøyer. Hun vil demonstrere AI-løsningen, vise risikovurderingen, og fortelle om dialogen med Mictosoft før løsningen ble tatt i bruk.

Program for medlemsmøtet 8. april 2024 (i Teams)

13.00 – 13.05 Velkommen
13.05 – 13.35 AI + Personvern – hvor står vi og hva kan vi forvente i 2024?
Seniorkonsulent Drenusha Suka, Knowit Cybersecurity & Law
13.35 – 13.50 AI og rekruttering
advokatfullmektig Ole Martin Moe og senioradvokat Liv Minde, Deloitte
13.50 – 14.00 Pause
14.00 – 14.30 Bruk av AI for effektivisering på kundesenter 
Siri Granerød, rådgiver og informasjonsarkitekt, Bouvet
14.30 – 14.55 Panelsamtale med foredragsholderne, spørsmål og svar
Ordstyrer: Louise Helliksen, EYD
14.55 – 15.00 Avslutning

Møtet er åpent for alle medlemmer i Foreningen Personvernombudene. Lenke til møtet blir sendt til medlemmets registerte e-postadresse. Vil du bli medlem? Klikk her.
Personvern og kunstig intelligens (AI)

Den endelige teksten til den europeiske AI-loven er vedtatt, men personvernforordningen skal fortsatt følges når kunstig intelligens brukes i informasjonssystemer. På medlemsmøtet 8. april ser vi på hva AI betyr for norske organisasjoner.

Drenusha Suka (bildet) er seniorkonsulent hos Knowit Cybersecurity and Law (KCL) og gir deg oversikt over den nyeste utviklingen, samt noen spådommer for tiden fremover.

Kan AI hjelpe oss med det meste — også å finne den rette kandidaten til jobben? På møtet vil Ole Martin Moe og Liv Minde fra Deloitte gi et juridisk overblikk over muligheter og fallgruver fra et arbeidsrettslig ståsted.

Siri Granerød er informasjonsarkitekt hos Bouvet og arbeider med kunder som ønsker å ta i bruk kraftfulle AI-verktøyer. Hun vil demonstrere AI-løsningen, vise risikovurderingen, og fortelle om dialogen med Mictosoft før løsningen ble tatt i bruk.

Program for medlemsmøtet 8. april 2024 (i Teams)

13.00 – 13.05 Velkommen
13.05 – 13.35 AI + Personvern – hvor står vi og hva kan vi forvente i 2024?
Seniorkonsulent Drenusha Suka, Knowit Cybersecurity & Law
13.35 – 13.50 AI og rekruttering
advokatfullmektig Ole Martin Moe og senioradvokat Liv Minde, Deloitte
13.50 – 14.00 Pause
14.00 – 14.30 Bruk av AI for effektivisering på kundesenter 
Siri Granerød, rådgiver og informasjonsarkitekt, Bouvet
14.30 – 14.55 Panelsamtale med foredragsholderne, spørsmål og svar
Ordstyrer: Louise Helliksen, EYD
14.55 – 15.00 Avslutning

Møtet er åpent for alle medlemmer i Foreningen Personvernombudene. Lenke til møtet blir sendt til medlemmets registerte e-postadresse. Vil du bli medlem? Klikk her.