Hvordan du organiserer personvernteamet

Uansett om du er personvernombud på heltid eller deltid, i en stor eller liten organisasjon, trenger du å finne allierte som kan danne et personverteam i din organisasjon. Organiseringen av personvernteamet er tema for presentasjonen før generalforsamlingen 6. mars.

Foreningens styre har tidligere innkalt til ordinær generalforsamling i Foreningen Personvernombudene mandag 6. mars 2023.

Fred Elsheim og Ida Solberg Henning fra DNB vil dele erfaringer fra sin organisasjon. Blant temaene de vil komme innom er:

  • DNBs organisering av personvernombudsteamet – og hvorfor?
  • Fordelingen av personvernombudsteamets ressurser  – oppgaver og ansvar
  • Erfaringer som kan være av interesse for andre personvernteam
  • Organisering og plassering av personvernombud i en finansinstitusjon, hensynet til uavhengighet
Ida Solberg Henning, DNB

Innkallelse med møtelenke er sendt til den e-postadressen medlemmet har opplyst til foreningen.

Program for dagen 
Kl 13.00 – 13.30 Faglig tema ved Ida Solberg Henning og Fred Richard Elsheim, DNB: Hvordan organiseres personvernteamet?
Kl 13.30 – 14.30 Generalforsamling

Dagsorden for generalforsamlingen kl 13.30 – 14.30
a) Valg av møteleder.
b) Styrets beretning om Foreningens aktiviteter i det foregående året.
c) Styret legger frem regnskapet.
d) Styret legger frem forslag til budsjett.
e) Innkomne forslag behandles (ingen innkomne forslag er mottatt)
f) Valg av leder for en 2-årig periode. Gjenvalg kan finne sted.
g) Valg av styremedlemmer og varamedlemmer for inntil en 2-årig periode. Gjenvalg kan finne sted.
h) Eventuelt. 

Ønsker du å bli medlem av foreningen, klikk her.

Hva gjør personvernombudet når Datatilsynet kommer på tilsyn?

Personvernombudets rolle under tilsyn fra Datatilsynet er tema når Tonje Orseth, personvernombud i Telenor ASA, innleder på foreningens generalforsamling 10. mars.

Deretter følger en samtale med Inger Cock-Olsen, personvernombud i Østre Toten kommune, som var utsatt for et dataangrep i 2021.

Hun ble ansatt som rådgiver innenfor helse, omsorg og velferd i Østre Toten kommune i januar 2021 og ble utpekt til personvernombud samme måned.

Inger Cock-Olsen, Østre Toten kommune

Klokken 14 starter selve generalforsamlingen.

Dagsorden for generalforsamlingen kl 14 – 15
a) Valg av møteleder.
b) Styrets beretning om Foreningens aktiviteter i det foregående året.
c) Styret legger frem regnskapet.
d) Styret legger frem forslag til budsjett.
e) Innkomne forslag behandles.
f) Valg av leder for en 2-årig periode. Gjenvalg kan finne sted.
g) Valg av styremedlemmer og varamedlemmer for inntil en 2-årig periode. Gjenvalg kan finne sted.
h) Eventuelt.

Foreningens vedtekter er tilgjengelig her: https://pvo.no/vedtekter/

Som det fremgår av vedtektene, har hvert betalende medlem 1 stemme.

Er du ikke medlem ennå? Klikk her for å melde deg inn.