Innovasjon og personvern i nordiske betalinger

Vipps MobilePay har 11 millioner sluttbrukere og etablerer seg som et nordisk betalingsselskap. Personvernarbeidet spiller en viktig rolle for å bygge omdømme og tillit. På medlemsmøtet 4. desember forteller selskapet hvordan innovasjon kan kombineres med personvern.

– Å bygge tillit mellom personvernteamet og resten av vårt fintechselskap anser vi som første steg for å lykkes. Vi tilpasser personvernarbeidet etter strategi, verdier og kultur – ikke motsatt, sier Anna Testanière Overskott, personvernmanager hos Vipps MobilePay.

– Vi vil forenkle hverdagen til mennesker og skape verdier utover det å betale tilbake taxituren til kollegaen etter julebordet. Vipps MobilePay jobber derfor kontinuerlig med innovasjon. Vi tar gjennomtenkte personvernrisikoer og vi tør å feile. Det er det vi lærer av og vi bruker det videre for å styrke personvernet, sier Overskott.

Overskott er utdannet matematiker (kryptolog) og har arbeidet med personvern de siste åtte årene. Hun har vært konsulent i EY og Transcendent Group for over 50 forskjellige private og offentlig selskaper i Norge.

De siste tre årene har hun vært ansatt hos Vipps Mobilepay og er nå personvernmanager i personvernteamet.

På medlemsmøtet vil Rafal Yeisen, personvernombud i Helse Stavanger, fortelle nytt fra den første europeiske konferansen om persondata i helsesektoren.

Yeisen er medlem av en europeisk arbeidsgruppe som er dannet i regi av EFDPO, European Federation of Data Protection Officers.


Anna Testaniére Overskott

Program for medlemsmøtet mandag 4. desember 2023 (i Teams):

13.00 – 13.05 Velkommen
13.05 Hans Gunnar Hagelin og Oddhild Aasberg, Digitaliseringsdirektoratet: 
Hvem er du på nett? En presentasjon om personvern, tilgangsstyring og europeisk elektronisk ID (eID)
13.45 Beinstrekk
13.55 Anna S. J. Testanière Overskott, personvernmanager i Vipps MobilePay:
Hvordan forenkler vi hverdagen for mennesker samtidig som vi styrker personvernet?
14.25 Rafal Yeisen, personvernombud i Helse Stavanger: 
Anonymisering er ikke nok. Nytt fra den første europeiske konferansen om persondata i helsesektoren.
15.00 Slutt

Møtet er åpent for alle medlemmer i Foreningen Personvernombudene. Vil du bli medlem? Klikk her.