Styret

I styret for Foreningen Personvernombudene er:

Nils G. Indahl (styreleder), PVO i Den norske kirke
Marit Ramstad Garvik (medlemskoordinator), PVO i Lyse AS
Tonje Orseth, PVO i Telenor ASA
Stian D. Kringlebotn, PVO i Agder fylkeskommune
Elena Kurnosova, PVO i Norsk Medisinaldepot
Louise Helliksen, daglig leder, EnsureYourData (EYD)
Øyvind Straume, PVO i Sikt

Varamedlemmer:

Britt Eva Bjerkvik Haaland, Head of Privacy, Sopra Steria
Michelle Hagen-Ellingsen, PVO i Tolletaten
Anette Engum, PVO i Bærum kommune
Rafal Yeisen, PVO i Helse Stavanger

PVO = personvernombud