Styret

I styret for Foreningen Personvernombudene er:

Nils G. Indahl (styreleder), PVO i Den norske kirke

Anette Engum (nestleder), PVO i Bærum kommune

Tonje Orseth (redaktør), PVO i Telenor ASA

Ane Haarseth (kunnskapskoordinator), PVO i politi- og lensmannsetaten

Hallvard Müller (produsent og IT-ansvarlig)
Rådgiver, personvern, informasjonssikkerhet og data governance, Styrmand AS

Marit Ramstad Garvik (medlemskoordinator), PVO i Lyse AS

Kjetil Helberg (personvernombud), CISO hos Statsforvalterens fellestjenester

PVO = personvernombud