Stillingsbeskrivelser

Her er et utvalg av stillingsbeskrivelser som medlemmer har delt. Bruk dem som eksempler/inspirasjon og tenk på at hver organisasjon er unik og har sine egne rapporteringsrutiner.

Instruks for PVO ved universiteter og høyskoler:

Stillingsinstruks for PVO i Den norske kirke:

Rollebeskrivelse for PVO i Asker kommune:

Stillingsbeskrivelse for kommunalt PVO på heltid:

Stillingsbeskrivelse for kommunalt PVO på deltid: