Simen Sommerfeldt

Simen Sommerfeldt er teknologidirektør i Bouvet, et skandinavisk konsulentselskap med over 2400 ansatte.
Han er medforfatter av boken Personvern og GDPR i praksis.
Han bidro som fagekspert inn i Digital21-utvalgets anbefalinger til regjeringen. Sommerfeldt er en av grunnleggerne av Lær Kidsa Koding, som blant annet har samarbeidet mye med Oslo Kommune rundt koding på AKS. Han er også en av grunnleggerne av GoForIT – bærekraft-samarbeid mellom akademia og bransjen. I tillegg er han også regjeringsoppnevnt som vara i Personvernnemnda.
For tiden koordinerer han samarbeidet i Bouvet rundt Generativ KI.