Undantaget för journalistiska ändamål

Undantaget för journalistiska ändamål

Rättsligt ställningstagande, Integritetsskyddsmydigheten, 2022:2 – Undantaget för journalistiska ändamål i 1 kap. 7 § andra stycket dataskyddslagen

Størrelse:454 kb
Versjon:IMYRS 2022:2