Medlemsmøte 12. mars 2021 online kl 9 – 11

En praktisk tilnærming til Schrems II

Foreningen Personvernombudene ønsker å se nærmere på hvordan virksomhetene kan innrette seg etter Schrems II-dommen, og arrangerer et webinar for våre medlemmer hvor vi tar for oss praktiske problemstillinger, samt ser på mulige løsninger på noen av utfordringene som dommen reiser.

I juli 2020 avsa EU-domstolen en prinsipielt viktig dom om overføring av personopplysninger mellom EU/EØS og USA, også kalt Schrems II-dommen. Dommen har store konsekvenser for mange offentlige og private virksomheter som benytter skybaserte tjenester, og 2021 vil derfor for mange være preget av utfordringer knyttet til internasjonale overføringer som følge av Schrems II-dommen.  

Møtet er åpent for medlemmer og en Teams-lenke til møtet blir sendt til alle medlemmer dagen før seminaret. Vi håper du benytter anledningen til å melde deg inn i foreningen (og motta invitasjoner til medlemsmøtene).

Tobias Judin, seksjonssjef, internasjonal seksjon, Datatilsynet

  • Hvilke erfaringer har Datatilsynet gjort seg siden Schrems II-dommen kom?
  • Hva forventes det at norske virksomheter gjør for å etterleve Personvernrådets og Datatilsynets veiledning? 


Christine Ask Ottesen, direktør personvern, PwC

Erfaringer ved bruk av Personvernrådets (EDPBs) retningslinjer 

Maja Tengnér, kommunikasjonsrådgiver, 
Bærum kirkelige fellesråd 

Det finnes alternativer til amerikanske skytjenester

Christian Butenschøn, CEO, Iconfirm 

Hvordan sikre lovlige overføringer ut av EØS i praksis?  

Det blir mulighet til å stille spørsmål til foredragsholderne (i chatten under presentasjonene). Dersom du har spørsmål på forhånd, kan disse sendes til moderatoren, Ane Haarseth på e-postadressen ane.haarseth@pvo.no .