Sadia Dost

Sadia Dost er jurist og har arbeidet hos Integritetsskyddsmyndigheten (IMY, det svenske datatilsynet) siden august 2021.

Hun arbeider i Enheten för näringslivstillsyn og har tidligere vært på myndighetens opplysningstjeneste.

Norsk-svensk personvernordliste