Pål Magne Ånestad

Pål Magne Ånestad har vært personvernombud i Lindorff AS siden 2019. Han er utdannet jurist og har tilbrakt mesteparten av karrieren sin innen menneskerettighetsfeltet, blant annet som personvernombud i Ullensaker kommune og rådgiver i Likestillings- og diskrimineringsombudet.

Han er særlig opptatt av samspillet mellom GDPR og sektorlovgivningen, maskinlæring og å gjøre personvern mer håndgripelig i hverdagen.