Ove Skåra

Ove Skåra er fagdirektør og Datatilsynets eget personvernombud. Han er også kontaktperson og koordinator for personvernombudene. 

Han har arbeidet i Datatilsynet helt siden 2002, hvorav de første femten årene som kommunikasjonsdirektør. I alle disse årene har han arbeidet tett opp mot personvernombudsordningen og påstår selv at han har mer erfaring med ombudenes rolle og rammevilkår enn noen andre.

Skåra har også bakgrunn fra Statens pensjonskasse, daværende Statens informasjonstjeneste, og jobbet også noen år i kommunal sektor, blant annet som formannskapssekretær i Grimstad. Han har høyskolestudier innen offentlig administrasjon, markedskommunikasjon og økonomi.