Ole Henrik Brevik Førland

Ole Henrik Brevik Førland er personvernombud og advokat hos kommuneadvokaten i Asker kommune.  

Han har vært personvernombud i Asker kommunesiden 2017, og han har tidligere jobbet med bl.a. personvernrettslige problemstillinger både i private advokatfirmaer og i Stortingets kontrollutvalg for de hemmelige tjenestene (EOS-utvalget). Han er også leder av Juristforbundets fagutvalg for forvaltningsrett.