Nettverk

Det finnes flere norske nettverk for personverninteresserte. Her er lenker til noen forskjellige grupper på LinkedIn:

Personvernombud i kommuner og fylkeskommuner: Personvernombud | Groups | LinkedIn

Personvernombud i offentlig sektor: Personvernombud i offentlig sektor | Groups | LinkedIn

Forum for utveksling av informasjon om aktuell rettstilstand og rettsutvikling om personvern i Norge: Personvern | Groups | LinkedIn