Medlemsmøter 2024

Styret planlegger følgende medlemsmøter (i Teams):

SE 25. januar 2024 Den internasjonale personverndagen https://dpforum.se/produkt/internationella-dataskyddsdagen/
DK 29. januar 2024 PVOs rolle og praksis (fortsttelse fra forrige medlemsmøte)
5. februar 2024 Personvernombudets første 100 dager. Hvordan arbeide risikobasert.
DK 26. februar 2024
Dypdykk i Chromebook-sagen. Hva er konsekvensen av vedtaket for utdanningssektoren?
4. mars 2024 Generalforsamling med faglig innslag: DPIA og personvernvurderinger etter PVF art 32 og 35.
SE 11. mars 2024 Er du ny som PVO? Webinar.
SE 12. mars 2024 Lovlig bruk av helsedata.
SE 12. mars 2024 Supervision of processors. Fysisk møte i Gøteborg.
DK 25. mars 2024 Skyløsninger og ISO-standarder.
SE 21. mars 2024 Årsmøte (fysisk i Stockholm) https://dpforum.se/produkt/arsmote/
SE 25. april 2024 Paneldiskusjon om personvern og informasjonssikkerhet. Årshjul.
8. april 2024 AI, personvern og PVOs rolle.
DK 29. april 2024 Paneldebatt om NIS2/CER.
DK 1. – 2. mai 2024 V2 Security. Messe i København hvor Danmarks DPO-forening er partner.
6. mai 2024 Hvordan gjennomfører PVO egenkontroll? Simulerte tilsyn.
[SE] 4. juni 2024 Retten til innsyn (del 3)
OBS: Mandag 24. juni 2024 Sommeravslutning med Datatilsynet (fysisk og digitalt møte)
DK 25. august 2024 Innledninger ved Martin Staal Boesgaard fra PII Guard og Henrik Udsen, Københavns Universitet.
2. sept 2024 Logging som sikkerhetstiltak. Sikkerhet og innsyn. Slettebeslutninger.
24. sept 2024: Den annen europeiske konferansen om persondata i helsesektoren, Paris.
SE 30. september – 1. oktober2024 Nordic Privacy Arena https://dpforum.se/produkt/nordic-privacy-arena-2023-2/
14. oktober 2024 [Fysisk møte hos KPMG i Oslo med påmelding] EUs tsunami av digital lovgivning. Hva betyr NIS2-kravene for personvernarbeidet?
4. november 2024 Oppfølging av databehandlere
2. desember 2024 Protokollen som levende arbeidsredskap i organisasjonen. Minimumskrav.

Møtene blir ikke tatt opp. “Chatham House”-reglene gjelder: Innbudte gjester kan snakke fritt og det blir ikke sitert fra møtene.

DK betyr at møtet arrangeres av vår danske søsterforening, Danmarks DPO-forening. Teams-lenke til møtet sendes ut på forhånd. Følg med i foreningens kalender her: https://www.danmarksdpoforening.dk/arrangementer .

SE betyr at møtet arrangeres av vår svenske søsterforening, Forum för Dataskydd. Følg lenken, meld deg på som medlem, og du mottar lenke (alternativt billett) til arrangementet til din e-postadresse. Følg med i foreningens kalender her: https://dpforum.se/evenemang .

Det blir arrangert noen regionale (fysiske) treff i Stavanger og Trondheim. Medlemmer med postnummer i området får e-post direkte fra arrangøren.

De norske medlemsmøtene er åpne for alle medlemmer og holdes normalt i Teams på mandager klokken 13 – 15. Er du ikke medlem ennå? Klikk her for å melde deg inn.