Høstens medlemsmøter 2021

25. oktober 2021 kl 13 – 15 (i Teams)

Medlemsmøte i vår danske søsterforening (er åpent for medlemmer av Foreningen Personvernombudene). Programmet er under utarbeidelse, men Søren Wolder fra Dahl Law har sagt ja til å fortelle om varslerordningen og hvilke krav som stilles til denne.

22. november 2021 kl 13 – 15 (i Teams, kanskje fysisk fremmøte)

Tema: Behandlingsprotokollen som styringsredskap. Nærmere opplysninger og invitasjon blir sendt ut senere. Møtet vil strømmes i Teams.

Datatilsynets nye lokaler i Oslo

Vi kommer til å invitere til et fysisk møte i Datatilsynets nye lokaler, muligens 28. januar 2022. Sett et kryss i kalenderen. Nærmere opplysninger og invitasjon blir sendt ut senere. Møtet vil også strømmes i Teams.

Medlemsmøtene er åpne for alle medlemmer av Foreningen Personvernombudene. Er du ikke medlem ennå? Klikk her for å melde deg inn.