Medlemsmøter 2024

Styret planlegger følgende medlemsmøter (i Teams):

SE 25. januar 2024 Den internasjonale personverndagen https://dpforum.se/produkt/internationella-dataskyddsdagen/
DK 29. januar 2024 PVOs rolle og praksis (fortsttelse fra forrige medlemsmøte)
5. februar 2024 Personvernombudets første 100 dager. Hvordan arbeide risikobasert.
DK 26. februar 2024
Dypdykk i Chromebook-sagen. Hva er konsekvensen av vedtaket for utdanningssektoren?
4. mars 2024 Generalforsamling med faglig innslag: DPIA og personvernvurderinger etter PVF art 32 og 35.
DK 18. mars 2024 [Åpent tema]
SE 21. mars 2024 Årsmøte (fysisk i Stockholm) https://dpforum.se/produkt/arsmote/
8. april 2024 AI, personvern og PVOs rolle.
DK 29. april 2024 [Åpent tema]
6. mai 2024 Hvordan gjennomfører PVO egenkontroll? Simulerte tilsyn.
3. juni 2024 Europeisk sertifisering av personvernombud. Ny europeisk lovgivning med betydning for personvernet.
OBS: Mandag 24. juni 2024 Sommeravslutning med Datatilsynet (fysisk og digitalt møte)
2. sept 2024 Logging som sikkerhetstiltak. Sikkerhet og innsyn. Slettebeslutninger.
24. sept 2024: Den annen europeiske konferansen om persondata i helsesektoren, Paris.
SE 30. september – 1. oktober2024 Nordic Privacy Arena https://dpforum.se/produkt/nordic-privacy-arena-2023-2/
14. oktober 2024 [Åpent tema]
4. november 2024 Oppfølging av databehandlere
2. desember 2024 Protokollen som levende arbeidsredskap i organisasjonen. Minimumskrav.

Møtene blir ikke tatt opp. “Chatham House”-reglene gjelder: Innbudte gjester kan snakke fritt og det blir ikke sitert fra møtene.

DK betyr at møtet arrangeres av vår danske søsterforening, Danmarks DPO-forening. Teams-lenke til møtet sendes ut på forhånd.

SE betyr at møtet arrangeres av vår svenske søsterforening, Forum för Dataskydd. Følg lenken, meld deg på som medlem, og du mottar lenke (alternativt billett) til arrangementet til din e-postadresse.

Det blir arrangert noen regionale (fysiske) treff i Stavanger og Trondheim. Medlemmer med postnummer i området får e-post direkte fra arrangøren.

De norske medlemsmøtene er åpne for alle medlemmer og holdes normalt i Teams på mandager klokken 13 – 15. Er du ikke medlem ennå? Klikk her for å melde deg inn.