Medlemsmøter 2022

Høsten 2022 planlegger styret å holde medlemsmøter på følgende datoer (kl 13 – 15):

5. september: Egenkontroll og kommunikasjon med ledelsen
17. oktober: Leverandøroppfølging (Chromebook-saken som case)
7. november: Opplæring og bevissthjøring i organisasjonen
5. desember: Når GDPR konkurrerer med andre krav til etterlevelse

Alle møtene er digitale. 17. oktober blir det dessuten mulighet til fysisk oppmøte i Oslo.

Medlemsmøtene er åpne for alle medlemmer. Er du ikke medlem ennå? Klikk her for å melde deg inn.