Bli medlem

Som medlem i Personvernombudene vil du støtte du en forening som arbeider for å fremme god rådgivningsskikk, dataetikk og informasjonssikkerhet. Foreningen samler personvernombud og personvernrådgivere fra ulike sektorer i Norge. Gjennom ditt medlemskap får du adgang til månedlige medlemsmøter der medlemmer og eksterne foredragsholdere deler kunnskap og erfaringer om tema som databehandlerforhold, risikovurderinger, opplæringsarbeid, leverandøroppfølging og tilsyn i egen organisasjon.

Alle møtene er digitale og dermed tilgjengelige fra hele landet – og i tillegg har vi noen med fysisk oppmøte. Vi ønsker å bygge opp et delebibliotek av veiledninger, maler, skjemaer, prosedyrer etc som du kan bruke i ditt eget arbeid.

Fysiske personer (ikke firmaer) kan bli medlem i Foreningen Personvernombudene dersom de oppfyller ett av følgende kriterier:

Betingelsene for medlemskap er bestemt i foreningens vedtekter (kapittel 3).

Medlemsavgiften for 2024 er 500 kroner. Dersom du melder deg inn etter 1. desember, gjelder medlemskontingenten også for det påfølgende året. Som nytt medlem kan du betale med kredittkort ved innmeldingen.

Dersom du betaler fra en bank utenfor Norge, trenger du følgende informasjon:

Bank: DNB
BIC: DNBANOKKXXX
IBAN: NO2815065497015

-> Du finner innmeldingsskjema her (ekstern lenke hos StyreWeb)

Når du registrerer deg og inngår en avtale om medlemskap, trenger Foreningen å behandle følgende personopplysninger om deg: Fornavn, etternavn, adresse, e-postadresse, telefonnummer, medlemsgrunnlag. Vi registrerer også fødselsdato og spesielle interesseområder dersom du velger å oppgi dette.