Bli medlem

Når du blir medlem støtter du en forening som arbeider for å fremme god rådgivningsskikk, dataetikk og informasjonssikkerhet. Gjennom ditt medlemskap får du innsikt og løsningsforslag innen personvern og datasikkerhet.

  • Du blir oppdatert om ny kunnskap og avgjørelser på fagområdet
  • Du får adgang til månedlige medlemsmøter
  • Du blir invitert til arrangementer på temaer som databehandlere, risikovurderinger og tilsyn i egen organisasjon
  • Vi ønsker å bygge opp et delebibliotek av veiledninger, maler, skjemaer, prosedyrer etc som du kan bruke i ditt eget arbeid

Fysiske personer (ikke firmaer) kan bli medlem i Foreningen Personvernombudene dersom de oppfyller ett av følgende kriterier:

  • Er registrert i det norske Datatilsynets register over personvernombud
  • Er registrert i registeret over personvernombud hos en annen kompetent tilsynsmyndighet i EØS-området
  • Har personvernrådgivning som en av sine primære arbeidsoppgaver

Betingelsene for medlemskap er bestemt i foreningens vedtekter (kapittel 3).
Medlemsavgiften for 2022 er 500 kroner. Du kan betale med kredittkort ved innmeldingen eller med kontooverføring senere.

-> Du finner innmeldingsskjema her

(ekstern lenke hos Styreweb).

Når du registrerer deg og inngår en avtale om medlemskap, gir du Foreningen rett til å behandle følgende personopplysninger om deg: Fornavn, etternavn, adresse, e-postadresse, telefonnummer, medlemsgrunnlag, stilling og (dersom du selv velger å gi opplysningene) fødselsdato, kjønn, arbeidsoppgaver og faglige interesser.