Bli medlem

Som medlem i Personvernombudene vil du støtte du en forening som arbeider for å fremme god rådgivningsskikk, dataetikk og informasjonssikkerhet. Gjennom ditt medlemskap får du innsikt og løsningsforslag innen personvern og datasikkerhet.

  • Du blir oppdatert om ny kunnskap og avgjørelser på fagområdet
  • Du får adgang til månedlige medlemsmøter
  • Du blir invitert til arrangementer med temaer som databehandlerforhold, risikovurderinger og tilsyn i egen organisasjon
  • Vi ønsker å bygge opp et delebibliotek av veiledninger, maler, skjemaer, prosedyrer etc som du kan bruke i ditt eget arbeid

Fysiske personer (ikke firmaer) kan bli medlem i Foreningen Personvernombudene dersom de oppfyller ett av følgende kriterier:

Betingelsene for medlemskap er bestemt i foreningens vedtekter (kapittel 3).
Medlemsavgiften for 2022 er 500 kroner. Som nytt medlem kan du betale med kredittkort ved innmeldingen.

-> Du finner innmeldingsskjema her (ekstern lenke hos StyreWeb)

Når du registrerer deg og inngår en avtale om medlemskap, trenger Foreningen å behandle følgende personopplysninger om deg: Fornavn, etternavn, adresse, e-postadresse, telefonnummer, medlemsgrunnlag. Vi registrerer også fødselsdato og spesielle interesseområder dersom du velger å oppgi dette.