Maja Tengnér

Maja Tengnér er kommunikasjonsrådgiver i Bærum kirkelige fellesråd. Fellesrådet er Den norske kirkes lokale administrative enhet og omfatter menighetene i en kommune.  

Tengnér arbeider med personvern som bestiller av kommunikasjonstjenester og har også ansvar for å kommunisere nye regler internt i kirkens organisasjon. 

Maja har bakgrunn som journalist i svensk dagspresse, og har jobbet praktisk med personvern og GDPR siden 2018.