Kristoffer Nieuwejaar

Kristoffer Nieuwejaar er manager i Cyber Risk i Deloitte, hvor han hovedsakelig arbeider med strategi, trusseletterretning og hendelseshåndtering.

Et av kompetanseområdene til Kristoffer er risiko-, modenhets- og compliancevurderinger i et cyberperspektiv, hvor personvern også spiller en sentral rolle. Kristoffer er tidligere etterretningsanalytiker fra Forsvaret og har jobbet med både kontraterror og cyberrådgiving i Politiets sikkerhetstjeneste.

Nieuwejaar har en bachelor i etterretning fra Forsvaret og har vært i Deloitte siden mars 2022. Kristoffer trives aller best når han leverer god og tiltaksrettet beslutningstøtte i kompliserte prosesser og er spesielt opptatt av å være en pådriver for økt bruk av teknologi på en sikker og bærekraftig måte.