Kontakt oss

Foreningen Personvernombudene
Organisasjonsnummer 926 160 931 (Enhetsregisteret)

Postadresse:
c/o Kirkerådet
Postboks 799 Sentrum
0106 OSLO

Innbetaling av medlemskontingent (NOK 500 i 2024):
Bank: DNB
Bankkonto: 1506.54.97015
BIC: DNBANOKKXXX
IBAN: NO2815065497015