Kontakt oss

Foreningen Personvernombudene

Postadresse:
c/o Kirkerådet
Postboks 799 Sentrum
0106 OSLO

Organisasjonsnummer 926 160 931 (Enhetsregisteret)