Ida Solberg Henning

Ida Solberg Henning er Senior Privacy Officer i Group Compliance, divisjon Group Privacy Office, i DNB Bank ASA, hvor hun arbeider med personvernrettslige spørsmål for hele DNB-konsernet.

Henning har flere års erfaring som personvernadvokat i Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers AS, hvor hun bistod både norske og internasjonale virksomheter med problemstillinger knyttet til personvern. I perioden som personvernadvokat var hun også eksternt personvernombud.

I tillegg har Henning flere års erfaring som rettsfullmektig i Trygderetten og som HR-rådgiver i Kriminalomsorgen.