Hanne Pernille Gulbrandsen

Hanne Pernille Gulbrandsen er partner i Deloitte Advokatfirma, hvor hun hovedsakelig arbeider med personvern.

Siden 2001 har hun hatt fokus på personvern og informasjonssikkerhet. Gulbrandsen har operativ erfaring fra personvernarbeid i en rekke sektorer og som rådgiver med ulikt ståsted som compliance, som tilsynsmyndighet, som personvernombud, i lovarbeid og politikkutvikling.

Gulbrandsen har en mastergrad i europeisk rett og har vært i Deloitte siden mars 2018. Hun har tidligere jobbet med personvern i Datatilsynet, Kunnskapsdepartementet, NORDMA og Politiets sikkerhetstjeneste. Hanne trives best når hun jobber i skjæringspunktet mellom juss og teknologi og er særlig opptatt av at jussen er et verktøy som skal fungere godt med andre fagområder.