Fred Elsheim

Fred Elsheim er divisjonsdirektør i Group Compliance, divisjon Group Privacy Office, i DNB-konsernet. Han er personvernombud for DNB Bank ASA,  DNB Liv AS, DNB Asset management AS, DNB Eiendom AS og DNB Boligkreditt AS (siden 2018).

Han har arbeidet med personvern som spesialfelt siden 1997. Han hadde fagansvar for personvern hos DNB-advokatene fra 2004 til 2018.

Elsheim har vært medlem av en rekke fagutvalg, arbeids-, referanse- og ressursgrupper i regi av Finansnæringens Hovedorganisasjon/Finans Norge, samt tidligere medlem av advokatforeningens lovutvalg for IKT og Personvern.

Han har arbeidet som advokat siden 1992. Han var konsernadvokat i Vital Forsikring ASA fra 1997 og konsernadvokat i DNB Bank ASA fra 2004 til 2018.