Foreningen Personvernombudene

Foreningen er åpen for alle som er registrert som personvernombud hos Datatilsynet eller har personvernrådgivning som en av sine primære arbeidsoppgaver. Gjennom ditt medlemskap får du innsikt og løsningsforslag innen personvern og datasikkerhet.

  • Du blir oppdatert om ny kunnskap og avgjørelser på fagområdet
  • Du får adgang til månedlige medlemsmøter
  • Du blir invitert til arrangementer på temaer som databehandlere, risikovurderinger og tilsyn i egen organisasjon
  • Vi ønsker å bygge opp et delebibliotek av veiledninger, maler, skjemaer, prosedyrer etc som du kan bruke i ditt eget arbeid

Foreningen hjelper medlemmene til å gi god rådgivning omkring personvern (GDPR). Den tilbyr faglig utvikling og nettverk for fagpersoner i offentlige og private virksomheter. Dette skjer gjennom å:

  • utveksle ideer og erfaringer om personvern blant medlemmene
  • fremme god rådgivningsskikk, dataetikk og informasjonssikkerhet
  • være i dialog med Datatilsynet i spørsmål om fortolkning av reglene og være talerør på vegne av Foreningens medlemmer
  • påvirke og delta aktivt i den offentlige debatt innenfor foreningens formål
  • delta i andre organisasjoner som har lignende formål
  • delta i personvernsertifisering

Foreningen Personvernombudene ble stiftet 27. november 2020 av norske personvernombud med bakgrunn i forskjellige nettverk i offentlig og privat sektor.