Daniel Melin

Daniel Melin arbeider med strategiske spørsmål knyttet til statlig IT-drift og skytjenester på Skatteverket i Sverige.

Melin har i oppdrag fra den svenske regjeringen å følge ENISAs cybersikkerhetssertifisering av skytjenester. Han leder også Skatteverkets observasjon av Gaia-X.

Daniel Melin har en bakgrunn som innkjøper på Kammarkollegiet og som it-konsulent. Han er dessuten sekretær for den svenske statens utredning om en statlig skytjeneste.