Christine Ask Ottesen

Christine Ask Ottesen er advokat og ansvarlig for advokatfirmaet PwCs tjenester innen personvern, sikkerhet og teknologi. Hun har omfattende og praktisk erfaring med spørsmål knyttet til etterlevelse av personvernregelverket både i offentlig og privat sektor, og har i dag også rollen som eksternt personvernombud for flere virksomheter.  

Christine har tidligere vært ansatt i Datatilsynet og Kripos, hun er medlem av Juristforbundets fagutvalg for personvern og har skrevet faglitteratur på personvernområdet.