Christian Butenschøn

Christian Butenschøn er grunnlegger og daglig leder av Iconfirm, som er en uavhengig samhandlingsplattform for praktisk personvern og etterlevelse av GDPR. 

Han har bakgrunn fra økonomi og finans, men har siden 2013 arbeidet fulltid med praktiske løsninger for sikker og effektiv behandling av personopplysninger. Først ved utviklingen av en samhandlingsplattform mellom pasienter, klinikker og forsikringsselskap i Sverige som i dag benyttes av over 1300 klinikker og 30 forsikringsselskap.

Deretter har han jobbet med utviklingen av Iconfirm, som ble dannet i slutten av 2016, med utgangspunkt i den sikre helseplattformen. 

Før Butenschøn ble grunder hadde han 20 år med internasjonal karriere med sentrale roller innen økonomi og finans både i toneangivende globale bør noterte selskaper og privateide konsern. Gjennom disse årene fikk han en bredt sammensatt erfaring innen toppledelse, virksomhetsstyring, strategi ogstrategi og forretningsutvikling, finansiering og risiko-styring. Han dekket både operative globale roller og en rekke styreverv i bransjer som industri og automasjon, energi, eiendom, varehandel, reiseliv og helse.