Hvordan personvernombudet utfører sin kontrollfunksjon

Tema for medlemsmøtet 6. mai er hvordan personvernøvelser kan hjelpe personvernombudet til å kontrollere etterlevelse i en organisasjon. En personvernøvelse er simulering av et tilsyn for å trene, kontrollere og bevisstgjøre organisasjonen.

Michelle Hagen-Ellingsen, personvernombud i Tolletaten, vil fortelle hvordan Tolletaten bruker personvernøvelser for å simulere tilsyn fra Datatilsynet, samt nyttige lærdommer og vanlige fallgruver.

Louise Helliksen, daglig leder i EYD, vil lede en interaktiv øvelse for å vise hvordan vi kan øve på personvern internt i organisasjoner, fremme dialog og øke bevisstheten om personvernutfordringer.

Program for medlemsmøtet mandag 6. mai 2024 (i Teams)

13.00 – 13.05 Velkommen
13.05 – 13.35 Michelle Hagen-Ellingsen, personvernombud i Tolletaten: 
Personvernøvelse – simulering av et tilsyn for å lære, kontrollere og bevisstgjøre.
13.35 – 13.40 Spørsmål
13.40 – 14.40 Louise Helliksen, daglig leder i EYD: 
Hvordan kan vi øve på personvern i egen organisasjon? Praktisk og interaktiv øvelse.
14.40 – 15.00 Åpen diskusjon og deling av erfaringer.
Ordstyrer: Nils G. Indahl, PVO i Den norske kirke
15.00 Slutt

Møtet er åpent for alle medlemmer i Foreningen Personvernombudene. Lenke til møtet blir sendt til medlemmets registerte e-postadresse. Vil du bli medlem? Klikk her.