Skal noen kunne forske på mine helsedata?

De nordiske landene var tidlig ute med å opprette personregistre som hadde som formål å forske i helseopplysninger. På medlemsmøtet 4. september ser vi hvordan personopplysninger kan benyttes i forskning uten å gå på kompromiss med personvernet. Hvor går grensen? Hva er tilstrekkelige garantier etter personvernfororordningen?

Siri Aasness (bildet til høyre), juridisk seniorrådgiver i Datatilsynet, er en av innlederne. Hun arbeider spesielt med onrådene helse, NAV og bruk av data til forskning. Hun har tidligere vært personvernrådgiver i NAV og i Folkehelseinstituttet. Hun er cand. jur. fra Universitetet i Oslo.

Einar Martin Aandahl er forsker og transplantasjonskirurg. Gjennom sitt arbeid har han utviklet ulike IT-løsninger, blant annet i 2015 den IT-løsningen som benyttes for å matche organer for transplantasjon.

I dag leder han Ledidi AS, et selskap som utvikler programvare for forskning og kliniske registre. Programvaren ble brukt til multisenterstudier i Norge under korona-pandemien, og er særlig godt egnet for store internasjonale forskningsprosjekter. 

Program for medlemsmøtet mandag 4. september 2023 (i Teams)

13.00 Velkommen
13.05 Anna Kristin Ulfarsdottir, juridisk fagdirektør, Datatilsynet: Siste nytt i Meta-saken
13.25 Siri Aasness, juridisk seniorrådgiver, Datatilsynet: Skal alle kunne forske på dine data?
13.45 Håkon Tranvåg, seniorrådgiver, SIKT (Kunnskapssektorens tjenesteleverandør): Showstopper eller bare tjenesteleverandør?
14.05 Benstrekk
14.10 Einar Martin Aandahl, CEO, Ledidi: Hva gjør vi når COVID ikke redder oss fra personvernet?
14.30 Heidi Østbø Haugen, professor og leder, komitéen for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH), Universitetet i Oslo: Hvordan kan persondata behandles etisk i forskning?
14.50 Spørsmål og avslutning
15.00 Slutt

Møtet er åpent for alle medlemmer i Foreningen Personvernombudene. Vil du bli medlem? Klikk her.