Hva gjør personvernombudet når Datatilsynet kommer på tilsyn?

Personvernombudets rolle under tilsyn fra Datatilsynet er tema når Tonje Orseth, personvernombud i Telenor ASA, innleder på foreningens generalforsamling 10. mars.

Deretter følger en samtale med Inger Cock-Olsen, personvernombud i Østre Toten kommune, som var utsatt for et dataangrep i 2021.

Hun ble ansatt som rådgiver innenfor helse, omsorg og velferd i Østre Toten kommune i januar 2021 og ble utpekt til personvernombud samme måned.

Inger Cock-Olsen, Østre Toten kommune

Klokken 14 starter selve generalforsamlingen.

Dagsorden for generalforsamlingen kl 14 – 15
a) Valg av møteleder.
b) Styrets beretning om Foreningens aktiviteter i det foregående året.
c) Styret legger frem regnskapet.
d) Styret legger frem forslag til budsjett.
e) Innkomne forslag behandles.
f) Valg av leder for en 2-årig periode. Gjenvalg kan finne sted.
g) Valg av styremedlemmer og varamedlemmer for inntil en 2-årig periode. Gjenvalg kan finne sted.
h) Eventuelt.

Foreningens vedtekter er tilgjengelig her: https://pvo.no/vedtekter/

Som det fremgår av vedtektene, har hvert betalende medlem 1 stemme.

Er du ikke medlem ennå? Klikk her for å melde deg inn.