Medlemskontingent 2022

Medlemskontingent for 2022 vil bli sendt ut i begynnelsen av februar per e-post.
Dersom du trenger å oppdatere e-postadressen din eller annen informasjon i våre registre,
send en epost til e-postadressen medlem@pvo.no .