Personversaker kan avgjøres på europeisk nivå

– Dersom en norsk retten er usikker på hvordan GDPR skal tolkes, kan den henvise saker til EFTA-domstolen. Det er veldig lav terskel for å gjøre det, sier Elin Mathisen.

Tolkningen av unionsretten i Norge er tema for Foreningen Personvernombudenes medlemsmøte 18. oktober er: Når gjelder unionsretten i Norge – og hva betyr det for norske personvernombud?

Elin Mathisen er en av de få norske juristene som har hatt en sak i EFTA-domstolen. Hva du bør tenke på når du går til EFTA-domstolen? er tittelen på hennes foredrag.

Mathisen er advokat og leder advokatfirmaet Berngaards teknologiavdeling. Hun har bistått store offentlige virksomheter i deres digitaliseringsprosjekter, og bistår i tillegg også private virksomheter og leverandører i spørsmål knyttet til IT-kontrakter og personvern. Elin er personvernombud i Ringerike kommune.

Les mer om medlemsmøtet her:
https://pvo.no/2021/10/medlemsmote-18-oktober/