Spør Datatilsynet om alt innen personvern

Du spør – Datatilsynet svarer. På foreningens sommeravslutning 24. juni har du mulighet til å stille spørsmål om personvern til Datatilsynets ledelse og fageksperter.

Spørsmål kan sendes inn på forhånd til anette.engum@pvo.no eller du kan ta ordet direkte i møtet.  Du kan velge å delta fysisk eller digitalt, men vi ønsker at du melder deg på arrangementet. Lenke for påmelding er sendt til medlemmenes registrerte e-postadresse.

Etter at selve møtet er ferdig håper vi at du også har lyst, tid og anledning til å bli med på et uformelt samvær før du drar hjem. Sett derfor gjerne av deler av ettermiddagen også. Det er sendt ut e-post til medlemmenes e-postadresse med lenke for påmelding. Påmeldingsfrist er 23. juni 2024 klokken 15.00.

Eirik Gulbrandsen, senioringeniør
Line Coll, direktør (foto: Ilja Hendel)

Program for medlemsmøtet mandag 24. juni 2024 kl 11.30 – 15.30 (og etterpå)

11.30-11.55: Fremmøte, registrering. Lett bevertning og «mingling» for deg som møter opp fysisk.
12.00-12.05: Velkommen v/styreleder Nils G. Indahl og litt praktisk informasjon v/personvernombudskoordinator Ove Skåra i Datatilsynet.
12.05-12.30: Info fra styret i PVO-foreningen. Styreinstruks og årshjul mv, v/styreleder Nils G. Indahl
12.30-12.40: Datatilsynets direktør Line Coll innleder til det faglige programmet
12.40-13:00: Hva mener folk flest om personvern? Vi presenterer spennende resultater fra Datatilsynets ferske personvernundersøkelse v/Helle Jacobsen, seksjon utredning, analyse og politikk
13:00-13.20: Å bygge tillit: Om veien til å få godkjent atferdsnormer og sertifisering v/Sebastian Forbes, internasjonal seksjon

13.20-13.50: Pause

13.50-14.10: Er virksomhetens digitale grunnmur rustet til å ta i bruk språkmodeller? Erfaringer fra sandkasseprosjektet NTNU og M365 Copilot v/Eirik Gulbrandsen, seksjon teknologi, sikkerhet og tilsyn
14.10-14.50: Noen utvalgte sikkerhetstemaer – erfaringer fra tilsyn og behandling av avvik. Presentasjonene ledes av Kristine Stenbro, seksjon teknologi, sikkerhet og tilsyn. Andre deltakere er Camilla Nervik (seksjon offentlig) og Eirik Gulbrandsen.
– Internkontroll, styringssystemer og tilgangskontroll
– Tofaktor-/multifaktorautentisering – innebærer det nå alltid en sterk autentisering? Og hva er alternativene?
– Hvordan finne fram i veiledningsjungelen? Samarbeidsprosjektet «Felles sikkerhet i forvaltningen» 
14.50-15.05: Pause (Datatilsynet rigger seg for spørrerunden)
15.05-15.30: Du spør – Datatilsynet svarer v/ledelse og medarbeidere i Datatilsynet. Her har du muligheten til komme med både spørsmål og kommentarer til ledere og fagpersoner i Datatilsynet. Spørsmål kan sendes inn på forhånd til anette.engum@pvo.no eller du kan ta ordet direkte i møtet. 
15.30: Avslutning.

De av oss som har tid og anledning forsetter samværet på Barcode Street Food like ved, for egen tid og regning.

Møtet er åpent for alle medlemmer i Foreningen Personvernombudene. Vil du bli medlem? Klikk her.

En atferdsnorm bygger tillit hos de registrerte

En atferdsnorm betyr at en bransje eller organisasjon blir akkreditert til å utføre egenkontroll i etterlevelsen av personvernforordningen. Den er også et viktig signal til de registrerte om at en organisasjon følger god praksis i behandlingen av deres personopplysninger.

På sommeravslutningen 24. juni vil Sebastian Forbes fra Datatilsynet fortelle om kravene til å få en atferdsnorm godkjent. Les mer om hvilke muligheter en atferdsnorm gir på Datatilsynets nettsider. På samlingen får du mulighet til å stille spørsmål – eller gi kommentarer – til Datatilsynets eksperter. Du kan velge å delta fysisk eller digitalt, men vi ønsker at du melder deg på arrangementet.

Etter at selve møtet er ferdig håper vi at du også har lyst, tid og anledning til å bli med på et uformelt samvær før du drar hjem. Sett derfor gjerne av deler av ettermiddagen også.

Det er plass til maks 140 deltakere i auditoriet, så vær raskt ute om du vil sikre deg plass. Det er sendt ut e-post til medlemmenes e-postadresse med lenke for påmelding. Påmeldingsfrist er 23. juni 2024 klokken 15.00.

Sebastian Forbes, internasjonal seksjon, Datatilsynet

Program for medlemsmøtet mandag 24. juni 2024 kl 11.30 – 15.30 (og etterpå)

11.30-11.55: Fremmøte, registrering. Lett bevertning og «mingling» for deg som møter opp fysisk.
12.00-12.05: Velkommen v/styreleder Nils G. Indahl og litt praktisk informasjon v/personvernombudskoordinator Ove Skåra i Datatilsynet.
12.05-12.30: Info fra styret i PVO-foreningen. Styreinstruks og årshjul mv, v/styreleder Nils G. Indahl
12.30-12.40: Datatilsynets direktør Line Coll innleder til det faglige programmet
12.40-13:00: Hva mener folk flest om personvern? Vi presenterer spennende resultater fra Datatilsynets ferske personvernundersøkelse v/Helle Jacobsen, seksjon utredning, analyse og politikk
13:00-13.20: Å bygge tillit: Om veien til å få godkjent atferdsnormer og sertifisering v/Sebastian Forbes, internasjonal seksjon

13.20-13.50: Pause

13.50-14.10: Er virksomhetens digitale grunnmur rustet til å ta i bruk språkmodeller? Erfaringer fra sandkasseprosjektet NTNU og M365 Copilot v/Eirik Gulbrandsen, seksjon teknologi, sikkerhet og tilsyn
14.10-14.50: Noen utvalgte sikkerhetstemaer – erfaringer fra tilsyn og behandling av avvik. Presentasjonene ledes av Kristine Stenbro, seksjon teknologi, sikkerhet og tilsyn. Andre deltakere er Camilla Nervik (seksjon offentlig) og Eirik Gulbrandsen.
– Internkontroll, styringssystemer og tilgangskontroll
– Tofaktor-/multifaktorautentisering – innebærer det nå alltid en sterk autentisering? Og hva er alternativene?
– Hvordan finne fram i veiledningsjungelen? Samarbeidsprosjektet «Felles sikkerhet i forvaltningen» 
14.50-15.05: Pause (Datatilsynet rigger seg for spørrerunden)
15.05-15.30: Du spør – Datatilsynet svarer v/ledelse og medarbeidere i Datatilsynet. Her har du muligheten til komme med både spørsmål og kommentarer til ledere og fagpersoner i Datatilsynet. Spørsmål kan sendes inn på forhånd til anette.engum@pvo.no eller du kan ta ordet direkte i møtet. 
15.30: Avslutning.

De av oss som har tid og anledning forsetter samværet på Barcode Street Food like ved, for egen tid og regning.

Møtet er åpent for alle medlemmer i Foreningen Personvernombudene. Vil du bli medlem? Klikk her.

Hvordan personvernombudet utfører sin kontrollfunksjon

Tema for medlemsmøtet 6. mai er hvordan personvernøvelser kan hjelpe personvernombudet til å kontrollere etterlevelse i en organisasjon. En personvernøvelse er simulering av et tilsyn for å trene, kontrollere og bevisstgjøre organisasjonen.

Michelle Hagen-Ellingsen, personvernombud i Tolletaten, vil fortelle hvordan Tolletaten bruker personvernøvelser for å simulere tilsyn fra Datatilsynet, samt nyttige lærdommer og vanlige fallgruver.

Louise Helliksen, daglig leder i EYD, vil lede en interaktiv øvelse for å vise hvordan vi kan øve på personvern internt i organisasjoner, fremme dialog og øke bevisstheten om personvernutfordringer.

Program for medlemsmøtet mandag 6. mai 2024 (i Teams)

13.00 – 13.05 Velkommen
13.05 – 13.35 Michelle Hagen-Ellingsen, personvernombud i Tolletaten: 
Personvernøvelse – simulering av et tilsyn for å lære, kontrollere og bevisstgjøre.
13.35 – 13.40 Spørsmål
13.40 – 14.40 Louise Helliksen, daglig leder i EYD: 
Hvordan kan vi øve på personvern i egen organisasjon? Praktisk og interaktiv øvelse.
14.40 – 15.00 Åpen diskusjon og deling av erfaringer.
Ordstyrer: Nils G. Indahl, PVO i Den norske kirke
15.00 Slutt

Møtet er åpent for alle medlemmer i Foreningen Personvernombudene. Lenke til møtet blir sendt til medlemmets registerte e-postadresse. Vil du bli medlem? Klikk her.

Når AI står for rekrutteringen

Kan bedriften bruke kunstig intelligens (AI) til å sile i bunken med jobbsøknader og velge ut hvem som skal komme på intervju? Liv Minde og Ole Martin Moe tar for seg AI i arbeidslivet på Personvernombudenes medlemsmøte 8. april.

Advokatfullmektig Ole Martin Moe og senioradvokat Liv Minde, Deloitte, gir et overblikk ocer muligheter og fallgruver ved bruk av AI i arbeidslivet.

Moe er senior manager og advokat i Deloitte Advokatfirma og er tilknyttet firmaets arbeidsrettsavdeling. Han bistår både offentlig og privat sektor med rådgivning innenfor personvern og teknologi.

Liv Minde og Ole Martin Moe, Deloitte

Minde har spisskompetanse innen arbeidsrett. Hun bistår norske og internasjonale virksomheter blant annet med juridiske utredninger, transaksjoner, varslingssaker, personaloppfølging, forflytning av arbeidstakere over landegrenser, virksomhetsoverdragelser, nedbemanningsprosesser og tvisteløsninger/prosedyre.

På medlemsmøtet 8. april vil flere foredragsholdere diskutere vi hva AI betyr for norske organisasjoner. Drenusha Suka er seniorkonsulent hos Knowit Cybersecurity and Law (KCL) og gir deg oversikt over den nyeste utviklingen, samt noen spådommer for tiden fremover.

Siri Granerød er informasjonsarkitekt hos Bouvet og arbeider med kunder som ønsker å ta i bruk kraftfulle AI-verktøyer. Hun vil demonstrere AI-løsningen, vise risikovurderingen, og fortelle om dialogen med Mictosoft før løsningen ble tatt i bruk.

Program for medlemsmøtet 8. april 2024 (i Teams)

13.00 – 13.05 Velkommen
13.05 – 13.35 AI + Personvern – hvor står vi og hva kan vi forvente i 2024?
Seniorkonsulent Drenusha Suka, Knowit Cybersecurity & Law
13.35 – 13.50 AI og rekruttering
advokatfullmektig Ole Martin Moe og senioradvokat Liv Minde, Deloitte
13.50 – 14.00 Pause
14.00 – 14.30 Bruk av AI for effektivisering på kundesenter 
Siri Granerød, rådgiver og informasjonsarkitekt, Bouvet
14.30 – 14.55 Panelsamtale med foredragsholderne, spørsmål og svar
Ordstyrer: Louise Helliksen, EYD
14.55 – 15.00 Avslutning

Møtet er åpent for alle medlemmer i Foreningen Personvernombudene. Lenke til møtet blir sendt til medlemmets registerte e-postadresse. Vil du bli medlem? Klikk her.
Personvern og kunstig intelligens (AI)

Den endelige teksten til den europeiske AI-loven er vedtatt, men personvernforordningen skal fortsatt følges når kunstig intelligens brukes i informasjonssystemer. På medlemsmøtet 8. april ser vi på hva AI betyr for norske organisasjoner.

Drenusha Suka (bildet) er seniorkonsulent hos Knowit Cybersecurity and Law (KCL) og gir deg oversikt over den nyeste utviklingen, samt noen spådommer for tiden fremover.

Kan AI hjelpe oss med det meste — også å finne den rette kandidaten til jobben? På møtet vil Ole Martin Moe og Liv Minde fra Deloitte gi et juridisk overblikk over muligheter og fallgruver fra et arbeidsrettslig ståsted.

Siri Granerød er informasjonsarkitekt hos Bouvet og arbeider med kunder som ønsker å ta i bruk kraftfulle AI-verktøyer. Hun vil demonstrere AI-løsningen, vise risikovurderingen, og fortelle om dialogen med Mictosoft før løsningen ble tatt i bruk.

Program for medlemsmøtet 8. april 2024 (i Teams)

13.00 – 13.05 Velkommen
13.05 – 13.35 AI + Personvern – hvor står vi og hva kan vi forvente i 2024?
Seniorkonsulent Drenusha Suka, Knowit Cybersecurity & Law
13.35 – 13.50 AI og rekruttering
advokatfullmektig Ole Martin Moe og senioradvokat Liv Minde, Deloitte
13.50 – 14.00 Pause
14.00 – 14.30 Bruk av AI for effektivisering på kundesenter 
Siri Granerød, rådgiver og informasjonsarkitekt, Bouvet
14.30 – 14.55 Panelsamtale med foredragsholderne, spørsmål og svar
Ordstyrer: Louise Helliksen, EYD
14.55 – 15.00 Avslutning

Møtet er åpent for alle medlemmer i Foreningen Personvernombudene. Lenke til møtet blir sendt til medlemmets registerte e-postadresse. Vil du bli medlem? Klikk her.


Erfaringene med personvernkonsekvensvurderinger

Simen Sommerfeldt vil innlede om personvernkonsekvensvurderinger på Personvernombudenes årsmøte 4. mars.

Eva Jarbekk og Simen Sommerfeldt er i ferd med å skrive en ny utgave av boken «Personvern og GDPR i praksis». Han jobber nå med oppdatering av delen som handler om personvernkonsekvensvurderinger.

I den forbindelse arrangerte forfatterne en workshop med mange av de meste erfarne folkene i Norge for å høste erfaringer og råd om arbeidet. Simen vil gi en oppsummering av dette, og dermed et frempek på et viktig kapittel i boken.

Det holdes ordinær generalforsamling i Foreningen Personvernombudene  mandag 4. mars 2024 klokken 13.00 (i Teams). Innkallelse er sendt til medlemmenes registrerte e-postadresse.

Program for dagen 
Kl 13.00 – 13.30 Faglig tema. Simen Sommerfeldt: Personvernvurderinger og DPIA etter PVF art 32 og 35
Kl 13.30 – 14.30 Generalforsamling

Vil du bli medlem av foreningen? Klikk her.

Er du medlem og interessert i å bli styremedlem, varamedlem, eller gjøre en annen innsats for foreningen? Vi trenger blant annet folk som kan WordPress, medlemmer som kan skrive høringsuttalelser, og folk som kan hjelpe til praktisk på samlinger. Erik Horn er leder av valgkomiteen og han kan kontaktes på e-postadressen erik.horn@gapsolutions.no . Øvrige medlemmer av valgkomiteen er Ane Haarseth og Morten Haug Frøyen.

Personvernombudets første 100 dager

Vi inviterer til årets første medlemsmøte mandag 5. februar 2024 kl 13 – 15. Tema for møtet er Personvernombudets første 100 dager. Hvordan arbeide risikobasert. Erfarne personvernombud vil dele sine erfaringer og diskutere personvernombudets rolle i organisasjonen.

Guro Gidske (bildet til høyre) har gjennomført sine første 100 dager som nytt personvernombud både i 2018 og i 2023 og vil dele sine erfaringer med å komme igang med personvernarbeidet i en ny organisasjon.

  • Hvordan etablerer du rollen som personvernombud?
  • Hvilket lag er du på?

Guro Gidske er fulltids personvernombud ved Høyskolen Kristiania. Hun har lang og bred erfaring med endringsledelse, organisasjonsutvikling og digitalisering innenfor en rekke forvaltningsområder i offentlig sektor.

Program for medlemsmøtet mandag 5. februar 2024 (i Teams)

13.00 – 13.05 Velkommen
13.05 – 13.35 Monika Wendleby (jurist, ledelseskonsulent og forfatter): 
Personvernombudet og håndtering av risiko ifølge GDPR
13.35 – 13.50 Britt Eva Bjerkvik Haaland, Sopra Steria: Hvordan bli en del av bandet isteden for å sitte i publikum
13.50 – 14.05 Guro Gidske, PVO på Høyskolen Kristiania: Mine første 100 dager
14.05 – 14.15 Pause
14.15 – 14.30 Styret: Tips og råd til nye og gamle personvernombud. Ordstyrer: Stian D. Kringlebotn (PVO, Agder fylkeskommune og AKT).
14.30 – 14.55 Panelsamtale Personvernombudets rolle og arbeid. Ordstyrer: Nils G. Indahl (PVO i Den norske kirke). Paneldeltakere: Ove Skåra (Datatilsynet), Guro Gidske (Høyskolen Kristiania), Cathrine Lødrup (Coop Norge), Stian D. Kringlebotn (Agder fylkeskommune og AKT).
14.55 – 15.00 Avslutning

Møtet er åpent for alle medlemmer i Foreningen Personvernombudene. Lenke til møtet blir sendt til medlemmets registerte e-postadresse. Vil du bli medlem? Klikk her.

Hvordan arbeide risikobasert som personvernombud

Vi inviterer til årets første medlemsmøte mandag 5. februar 2024 kl 13 – 15. Tema for møtet er Personvernombudets første 100 dager. Hvordan arbeide risikobasert. Erfarne personvernombud vil dele sine erfaringer og diskutere personvernombudets rolle i organisasjonen.

Monika Wendleby arbeider med personvern både fra et juridisk og ledelsesmessig perspektiv.

  • Hvordan kan PVO arbeide risikobasert med kontroller?
  • Hvordan nå frem til ledelsen og medarbeiderne i organisasjonen?

Britt Eva Bjerkvik Haaland fra Sopra Steria deler sine erfaringer som konsulent for flere større virksomheter: Hvordan bli en del av bandet isteden for å sitte i publikum.

Guro Gidske, PVO på Høyskolen Kristiania, deler sine erfaringer i Mine første 100 dager.

Program for medlemsmøtet mandag 5. februar 2024 (i Teams)

13.00 – 13.05 Velkommen
13.05 – 13.35 Monika Wendleby (jurist, ledelseskonsulent og forfatter): 
Personvernombudet og håndtering av risiko ifølge GDPR
13.35 – 13.50 Britt Eva Bjerkvik Haaland, Sopra Steria: Hvordan bli en del av bandet isteden for å sitte i publikum
13.50 – 14.05 Guro Gidske, PVO på Høyskolen Kristiania: Mine første 100 dager
14.05 – 14.15 Pause
14.15 – 14.30 Styret: Tips og råd til nye og gamle personvernombud. Ordstyrer: Stian D. Kringlebotn (PVO, Agder fylkeskommune og AKT).
14.30 – 14.55 Panelsamtale Personvernombudets rolle og arbeid. Ordstyrer: Nils G. Indahl (PVO i Den norske kirke). Paneldeltakere: Ove Skåra (Datatilsynet), Guro Gidske (Høyskolen Kristiania), Cathrine Lødrup (Coop Norge), Stian D. Kringlebotn (Agder fylkeskommune og AKT).
14.55 – 15.00 Avslutning

Møtet er åpent for alle medlemmer i Foreningen Personvernombudene. Lenke til møtet blir sendt til medlemmets registerte e-postadresse. Vil du bli medlem? Klikk her.

1 2 3 6