Hvordan personvernombudet utfører sin kontrollfunksjon

Tema for medlemsmøtet 6. mai er hvordan personvernøvelser kan hjelpe personvernombudet til å kontrollere etterlevelse i en organisasjon. En personvernøvelse er simulering av et tilsyn for å trene, kontrollere og bevisstgjøre organisasjonen.

Michelle Hagen-Ellingsen, personvernombud i Tolletaten, vil fortelle hvordan Tolletaten bruker personvernøvelser for å simulere tilsyn fra Datatilsynet, samt nyttige lærdommer og vanlige fallgruver.

Louise Helliksen, daglig leder i EYD, vil lede en interaktiv øvelse for å vise hvordan vi kan øve på personvern internt i organisasjoner, fremme dialog og øke bevisstheten om personvernutfordringer.

Program for medlemsmøtet mandag 6. mai 2024 (i Teams)

13.00 – 13.05 Velkommen
13.05 – 13.35 Michelle Hagen-Ellingsen, personvernombud i Tolletaten: 
Personvernøvelse – simulering av et tilsyn for å lære, kontrollere og bevisstgjøre.
13.35 – 13.40 Spørsmål
13.40 – 14.40 Louise Helliksen, daglig leder i EYD: 
Hvordan kan vi øve på personvern i egen organisasjon? Praktisk og interaktiv øvelse.
14.40 – 15.00 Åpen diskusjon og deling av erfaringer.
Ordstyrer: Nils G. Indahl, PVO i Den norske kirke
15.00 Slutt

Møtet er åpent for alle medlemmer i Foreningen Personvernombudene. Lenke til møtet blir sendt til medlemmets registerte e-postadresse. Vil du bli medlem? Klikk her.

Når AI står for rekrutteringen

Kan bedriften bruke kunstig intelligens (AI) til å sile i bunken med jobbsøknader og velge ut hvem som skal komme på intervju? Liv Minde og Ole Martin Moe tar for seg AI i arbeidslivet på Personvernombudenes medlemsmøte 8. april.

Advokatfullmektig Ole Martin Moe og senioradvokat Liv Minde, Deloitte, gir et overblikk ocer muligheter og fallgruver ved bruk av AI i arbeidslivet.

Moe er senior manager og advokat i Deloitte Advokatfirma og er tilknyttet firmaets arbeidsrettsavdeling. Han bistår både offentlig og privat sektor med rådgivning innenfor personvern og teknologi.

Liv Minde og Ole Martin Moe, Deloitte

Minde har spisskompetanse innen arbeidsrett. Hun bistår norske og internasjonale virksomheter blant annet med juridiske utredninger, transaksjoner, varslingssaker, personaloppfølging, forflytning av arbeidstakere over landegrenser, virksomhetsoverdragelser, nedbemanningsprosesser og tvisteløsninger/prosedyre.

På medlemsmøtet 8. april vil flere foredragsholdere diskutere vi hva AI betyr for norske organisasjoner. Drenusha Suka er seniorkonsulent hos Knowit Cybersecurity and Law (KCL) og gir deg oversikt over den nyeste utviklingen, samt noen spådommer for tiden fremover.

Siri Granerød er informasjonsarkitekt hos Bouvet og arbeider med kunder som ønsker å ta i bruk kraftfulle AI-verktøyer. Hun vil demonstrere AI-løsningen, vise risikovurderingen, og fortelle om dialogen med Mictosoft før løsningen ble tatt i bruk.

Program for medlemsmøtet 8. april 2024 (i Teams)

13.00 – 13.05 Velkommen
13.05 – 13.35 AI + Personvern – hvor står vi og hva kan vi forvente i 2024?
Seniorkonsulent Drenusha Suka, Knowit Cybersecurity & Law
13.35 – 13.50 AI og rekruttering
advokatfullmektig Ole Martin Moe og senioradvokat Liv Minde, Deloitte
13.50 – 14.00 Pause
14.00 – 14.30 Bruk av AI for effektivisering på kundesenter 
Siri Granerød, rådgiver og informasjonsarkitekt, Bouvet
14.30 – 14.55 Panelsamtale med foredragsholderne, spørsmål og svar
Ordstyrer: Louise Helliksen, EYD
14.55 – 15.00 Avslutning

Møtet er åpent for alle medlemmer i Foreningen Personvernombudene. Lenke til møtet blir sendt til medlemmets registerte e-postadresse. Vil du bli medlem? Klikk her.
Personvern og kunstig intelligens (AI)

Den endelige teksten til den europeiske AI-loven er vedtatt, men personvernforordningen skal fortsatt følges når kunstig intelligens brukes i informasjonssystemer. På medlemsmøtet 8. april ser vi på hva AI betyr for norske organisasjoner.

Drenusha Suka (bildet) er seniorkonsulent hos Knowit Cybersecurity and Law (KCL) og gir deg oversikt over den nyeste utviklingen, samt noen spådommer for tiden fremover.

Kan AI hjelpe oss med det meste — også å finne den rette kandidaten til jobben? På møtet vil Ole Martin Moe og Liv Minde fra Deloitte gi et juridisk overblikk over muligheter og fallgruver fra et arbeidsrettslig ståsted.

Siri Granerød er informasjonsarkitekt hos Bouvet og arbeider med kunder som ønsker å ta i bruk kraftfulle AI-verktøyer. Hun vil demonstrere AI-løsningen, vise risikovurderingen, og fortelle om dialogen med Mictosoft før løsningen ble tatt i bruk.

Program for medlemsmøtet 8. april 2024 (i Teams)

13.00 – 13.05 Velkommen
13.05 – 13.35 AI + Personvern – hvor står vi og hva kan vi forvente i 2024?
Seniorkonsulent Drenusha Suka, Knowit Cybersecurity & Law
13.35 – 13.50 AI og rekruttering
advokatfullmektig Ole Martin Moe og senioradvokat Liv Minde, Deloitte
13.50 – 14.00 Pause
14.00 – 14.30 Bruk av AI for effektivisering på kundesenter 
Siri Granerød, rådgiver og informasjonsarkitekt, Bouvet
14.30 – 14.55 Panelsamtale med foredragsholderne, spørsmål og svar
Ordstyrer: Louise Helliksen, EYD
14.55 – 15.00 Avslutning

Møtet er åpent for alle medlemmer i Foreningen Personvernombudene. Lenke til møtet blir sendt til medlemmets registerte e-postadresse. Vil du bli medlem? Klikk her.


Erfaringene med personvernkonsekvensvurderinger

Simen Sommerfeldt vil innlede om personvernkonsekvensvurderinger på Personvernombudenes årsmøte 4. mars.

Eva Jarbekk og Simen Sommerfeldt er i ferd med å skrive en ny utgave av boken «Personvern og GDPR i praksis». Han jobber nå med oppdatering av delen som handler om personvernkonsekvensvurderinger.

I den forbindelse arrangerte forfatterne en workshop med mange av de meste erfarne folkene i Norge for å høste erfaringer og råd om arbeidet. Simen vil gi en oppsummering av dette, og dermed et frempek på et viktig kapittel i boken.

Det holdes ordinær generalforsamling i Foreningen Personvernombudene  mandag 4. mars 2024 klokken 13.00 (i Teams). Innkallelse er sendt til medlemmenes registrerte e-postadresse.

Program for dagen 
Kl 13.00 – 13.30 Faglig tema. Simen Sommerfeldt: Personvernvurderinger og DPIA etter PVF art 32 og 35
Kl 13.30 – 14.30 Generalforsamling

Vil du bli medlem av foreningen? Klikk her.

Er du medlem og interessert i å bli styremedlem, varamedlem, eller gjøre en annen innsats for foreningen? Vi trenger blant annet folk som kan WordPress, medlemmer som kan skrive høringsuttalelser, og folk som kan hjelpe til praktisk på samlinger. Erik Horn er leder av valgkomiteen og han kan kontaktes på e-postadressen erik.horn@gapsolutions.no . Øvrige medlemmer av valgkomiteen er Ane Haarseth og Morten Haug Frøyen.

Personvernombudets første 100 dager

Vi inviterer til årets første medlemsmøte mandag 5. februar 2024 kl 13 – 15. Tema for møtet er Personvernombudets første 100 dager. Hvordan arbeide risikobasert. Erfarne personvernombud vil dele sine erfaringer og diskutere personvernombudets rolle i organisasjonen.

Guro Gidske (bildet til høyre) har gjennomført sine første 100 dager som nytt personvernombud både i 2018 og i 2023 og vil dele sine erfaringer med å komme igang med personvernarbeidet i en ny organisasjon.

  • Hvordan etablerer du rollen som personvernombud?
  • Hvilket lag er du på?

Guro Gidske er fulltids personvernombud ved Høyskolen Kristiania. Hun har lang og bred erfaring med endringsledelse, organisasjonsutvikling og digitalisering innenfor en rekke forvaltningsområder i offentlig sektor.

Program for medlemsmøtet mandag 5. februar 2024 (i Teams)

13.00 – 13.05 Velkommen
13.05 – 13.35 Monika Wendleby (jurist, ledelseskonsulent og forfatter): 
Personvernombudet og håndtering av risiko ifølge GDPR
13.35 – 13.50 Britt Eva Bjerkvik Haaland, Sopra Steria: Hvordan bli en del av bandet isteden for å sitte i publikum
13.50 – 14.05 Guro Gidske, PVO på Høyskolen Kristiania: Mine første 100 dager
14.05 – 14.15 Pause
14.15 – 14.30 Styret: Tips og råd til nye og gamle personvernombud. Ordstyrer: Stian D. Kringlebotn (PVO, Agder fylkeskommune og AKT).
14.30 – 14.55 Panelsamtale Personvernombudets rolle og arbeid. Ordstyrer: Nils G. Indahl (PVO i Den norske kirke). Paneldeltakere: Ove Skåra (Datatilsynet), Guro Gidske (Høyskolen Kristiania), Cathrine Lødrup (Coop Norge), Stian D. Kringlebotn (Agder fylkeskommune og AKT).
14.55 – 15.00 Avslutning

Møtet er åpent for alle medlemmer i Foreningen Personvernombudene. Lenke til møtet blir sendt til medlemmets registerte e-postadresse. Vil du bli medlem? Klikk her.

Hvordan arbeide risikobasert som personvernombud

Vi inviterer til årets første medlemsmøte mandag 5. februar 2024 kl 13 – 15. Tema for møtet er Personvernombudets første 100 dager. Hvordan arbeide risikobasert. Erfarne personvernombud vil dele sine erfaringer og diskutere personvernombudets rolle i organisasjonen.

Monika Wendleby arbeider med personvern både fra et juridisk og ledelsesmessig perspektiv.

  • Hvordan kan PVO arbeide risikobasert med kontroller?
  • Hvordan nå frem til ledelsen og medarbeiderne i organisasjonen?

Britt Eva Bjerkvik Haaland fra Sopra Steria deler sine erfaringer som konsulent for flere større virksomheter: Hvordan bli en del av bandet isteden for å sitte i publikum.

Guro Gidske, PVO på Høyskolen Kristiania, deler sine erfaringer i Mine første 100 dager.

Program for medlemsmøtet mandag 5. februar 2024 (i Teams)

13.00 – 13.05 Velkommen
13.05 – 13.35 Monika Wendleby (jurist, ledelseskonsulent og forfatter): 
Personvernombudet og håndtering av risiko ifølge GDPR
13.35 – 13.50 Britt Eva Bjerkvik Haaland, Sopra Steria: Hvordan bli en del av bandet isteden for å sitte i publikum
13.50 – 14.05 Guro Gidske, PVO på Høyskolen Kristiania: Mine første 100 dager
14.05 – 14.15 Pause
14.15 – 14.30 Styret: Tips og råd til nye og gamle personvernombud. Ordstyrer: Stian D. Kringlebotn (PVO, Agder fylkeskommune og AKT).
14.30 – 14.55 Panelsamtale Personvernombudets rolle og arbeid. Ordstyrer: Nils G. Indahl (PVO i Den norske kirke). Paneldeltakere: Ove Skåra (Datatilsynet), Guro Gidske (Høyskolen Kristiania), Cathrine Lødrup (Coop Norge), Stian D. Kringlebotn (Agder fylkeskommune og AKT).
14.55 – 15.00 Avslutning

Møtet er åpent for alle medlemmer i Foreningen Personvernombudene. Lenke til møtet blir sendt til medlemmets registerte e-postadresse. Vil du bli medlem? Klikk her.

Innovasjon og personvern i nordiske betalinger

Vipps MobilePay har 11 millioner sluttbrukere og etablerer seg som et nordisk betalingsselskap. Personvernarbeidet spiller en viktig rolle for å bygge omdømme og tillit. På medlemsmøtet 4. desember forteller selskapet hvordan innovasjon kan kombineres med personvern.

– Å bygge tillit mellom personvernteamet og resten av vårt fintechselskap anser vi som første steg for å lykkes. Vi tilpasser personvernarbeidet etter strategi, verdier og kultur – ikke motsatt, sier Anna Testanière Overskott, personvernmanager hos Vipps MobilePay.

– Vi vil forenkle hverdagen til mennesker og skape verdier utover det å betale tilbake taxituren til kollegaen etter julebordet. Vipps MobilePay jobber derfor kontinuerlig med innovasjon. Vi tar gjennomtenkte personvernrisikoer og vi tør å feile. Det er det vi lærer av og vi bruker det videre for å styrke personvernet, sier Overskott.

Overskott er utdannet matematiker (kryptolog) og har arbeidet med personvern de siste åtte årene. Hun har vært konsulent i EY og Transcendent Group for over 50 forskjellige private og offentlig selskaper i Norge.

De siste tre årene har hun vært ansatt hos Vipps Mobilepay og er nå personvernmanager i personvernteamet.

På medlemsmøtet vil Rafal Yeisen, personvernombud i Helse Stavanger, fortelle nytt fra den første europeiske konferansen om persondata i helsesektoren.

Yeisen er medlem av en europeisk arbeidsgruppe som er dannet i regi av EFDPO, European Federation of Data Protection Officers.


Anna Testaniére Overskott

Program for medlemsmøtet mandag 4. desember 2023 (i Teams):

13.00 – 13.05 Velkommen
13.05 Hans Gunnar Hagelin og Oddhild Aasberg, Digitaliseringsdirektoratet: 
Hvem er du på nett? En presentasjon om personvern, tilgangsstyring og europeisk elektronisk ID (eID)
13.45 Beinstrekk
13.55 Anna S. J. Testanière Overskott, personvernmanager i Vipps MobilePay:
Hvordan forenkler vi hverdagen for mennesker samtidig som vi styrker personvernet?
14.25 Rafal Yeisen, personvernombud i Helse Stavanger: 
Anonymisering er ikke nok. Nytt fra den første europeiske konferansen om persondata i helsesektoren.
15.00 Slutt

Møtet er åpent for alle medlemmer i Foreningen Personvernombudene. Vil du bli medlem? Klikk her.

Digitale identiteter og personvern

Digitale identiteter er tema for årets siste medlemsmøte i Personvernombudene. Når tredjepart står for autentiseringen, er det fortsatt den behandlingsansvarlige som skal sørge for personvern og informasjonssikkerhet.

Hans Gunnar Hagelin og Oddhild Aasberg i Digdir vil snakke om personvern og tilgangsstyring i AltInn, og om arbeidet med å utvikle nye, digitale ID-tjenester på europeisk plan. Det er virksomhetens ledelse som er ansvarlig for at korrekt tilgangsstyring gis. Mange er ikke klar over mulighetene til å tildele brukerroller i AltInn.

Hagelin er jurist og har ansvar for tillitstjenester og bistår innenfor digitale postkasser, meldingsutveksling og registerforvaltning. Aasberg er jurist og medlem av personvernkommisjonen som avga sin rapport i september 2022.

Oddhild Aasberg
Hans Gunnar Hagelin

Program for medlemsmøtet mandag 4. desember 2023 (i Teams):

13.00 – 13.05 Velkommen
13.05 Hans Gunnar Hagelin og Oddhild Aasberg, Digitaliseringsdirektoratet: 
Hvem er du på nett? En presentasjon om personvern, tilgangsstyring og europeisk elektronisk ID (eID)
13.45 Beinstrekk
13.55 Anna S. J. Testanière Overskott, personvernmanager i Vipps MobilePay:
Hvordan forenkler vi hverdagen for mennesker samtidig som vi styrker personvernet?
14.25 Rafal Yeisen, personvernombud i Helse Stavanger: 
Anonymisering er ikke nok. Nytt fra den første europeiske konferansen om persondata i helsesektoren.
15.00 Slutt

Møtet er åpent for alle medlemmer i Foreningen Personvernombudene. Vil du bli medlem? Klikk her.

Kommunesektoren samler krefter innen personvern

KS, interesseorganisasjonen for norske kommuner, gjennomfører en nasjonal DPIA av Google Workspace for Education. Dette er det første forsøket på å samle krefter når det gjelder personvernvurderinger i den norske utdanningssektoren.

På medlemsmøtet i Foreningen Personvernombudene mandag 6. november vil Ida Thorsrud og Christian Sørbye Larsen fra KS informere om arbeidet med en nasjonal DPIA av Google Workspace for Education.

Ida Thorsrud
Christian Sørbye Larsen

Program for medlemsmøtet mandag 6. november 2023

13.00 – 13.05 Velkommen

13.05 – 13.45 Paneldiskusjon (med spørsmål): Hvilken virkning har Datatilsynets tilsynsbrev på en kommunal organisasjon? Nils G. Indahl (moderator, PVO i Den norske kirke), Stian D. Kringlebotn (PVO i Agder fylkeskommune), Harald Torbjørnsen (daglig leder i KiNS, foreningen Kommunal Informasjonssikkerhet), Ole-Bjørn Nordland (tidligere PVO i Trondheim kommune)
13.45 – 14.10 Tonje Orseth (PVO i Telenor ASA) og Nils G. Indahl: Spørsmål som tilsynsmyndighetene stiller ved tilsyn med PVO-funksjonen
14.10 – 14.20 Beinstrekk
14.20 – 14.45 Ida Thorsrud (personvernjurist) og Christian Sørbye Larsen (prosjektleder): Nasjonal DPIA av Google Workspace for Education
14.45 – 15.00 Nils G. Indahl, styreleder: Samarbeid med europeiske søsterforeninger i EFDPO. Sertifisering av personvernombud etter ISO 17024

Møtet er åpent for alle medlemmer i Foreningen Personvernombudene. Vil du bli medlem? Klikk her.

1 2 3 6